Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 35,930.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 36,500.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 34,920.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 32,980.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 31,310.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 36,180.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 33,740.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 33,920.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,610.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 9,710.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,890.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 31,200.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,770.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 33,920.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 34,120.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,780.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,570.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,560.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,900.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,890.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,410.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,640.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,660.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,640.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,620.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,450.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,890.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,750.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 37,190.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 36,760.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,580.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,480.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,150.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,120.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,390.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,230.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 35,410.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 35,210.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,600.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,780.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,470.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,320.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,680.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,910.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,250.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,430.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,000.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,260.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 36,350.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,790.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,550.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,150.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 47,020.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,500.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,780.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,690.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,600.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,040.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,810.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,020.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,970.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,790.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,740.00